De Zoogdiervereniging zet zich actief in voor onderzoek naar en bescherming van inheemse wilde zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland. De vereniging werd in 1952 opgericht als een platform voor iedereen met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk heeft de Zoogdiervereniging zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die mensen bijeenbrengt die actief kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen. Primair richt de vereniging zich op Nederland, maar het opereert ook regelmatig buiten de grens. Naast de vele vrijwilligers en werkgroepen door het hele land is het professionele bureau. Het bureau van de Zoogdiervereniging voert al vele jaren in opdracht een breed scala aan onderzoeks- en advieswerkzaamheden uit met betrekking tot wilde zoogdieren in Nederland.

Zoogdier is het populair-wetenschappelijk kwartaalblad van de Zoogdiervereniging. Het verschijnt sinds 1990.

Collections in this community

Recent Submissions